logo_EA_Ourense

Cláusula de Política de Privacidade

Quedas informado da incorporación dos teus datos aos sistemas de información do Responsable do Tratamento: TRANSPORTES LA UNIÓN, S.A., MANTENIMIENTOS S.L. Y SOC DE TTES L18/1982 – CIF: U02916146, Finalidades: Xestión de Resposta a Consultas, Reclamacións ou Incidencias, Solicitudes de Información técnica ou corporativa, Recursos e/ou de Actividades, e no caso de que consentises, para as finalidades descritas nos consentimentos adicionais, Dereitos: O interesado poderá acceder, rectificar e suprimir os datos, así como limitar, retirar ou opoñerse ao tratamento conforme aos procedementos establecidos na nosa política de privacidade.

Podes consultar a información adicional e detallada sobre a nosa Política de Privacidade na web estacionautobusesourense.es, así como contactar co Responsable de Protección de Datos a través de rgpd@estacionautobusesourense.es.

En cumprimento do que dispón a normativa de protección de datos de carácter persoal, tratamos a información que nos facilites (así como os datos persoais doutras persoas que nos puideses facilitar) coas finalidades especificadas na presente cláusula e política de privacidade. Neste sentido, o asinante declara ser informado, consentir, así como informar e dispoñer do consentimento de terceiros dos que nos facilite datos persoais para o devandito tratamento.

Coa aceptación e/ou validación do proceso, declaras ser maior de 14 anos e dispoñer de capacidade xurídica* e consentes expresamente o tratamento de datos conforme ao establecido na cláusula e información adicional sobre protección de datos. Se marcaches a casa correspondente de consentimento, a base legal para o devanditos fin é o teu consentimento, que podes retirar en calquera momento.

(*) Nos casos nos que representes a un menor de 14 anos ou a unha persoa con incapacidade xurídica, declaras responsablemente dispoñer da patria potestade ou tutela do menor ou da representación legal xurídica correspondente, cuxa xustificación poderá ser requirida por parte do Responsable de Tratamento a fin de lexitimar o consentimento aceptado.